На 12.02.2007 г. стартира публичното предлагане на дялове на ДФ „Синергон Профит”Уважаеми инвеститори,

На 12.02.2007 г. /понеделник/ стартира публичното предлагане на дялове на Договорен фонд „Синергон Профит”. Съобщението е обнародвано в Държавен вестник, бр. 9 от 26.01.2007 г.

Дялове могат да се записват и купуват всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. на адрес: гр. София 1000, ул. „Солунска” №2, ет.3
телефон: (02) 9333 524; 987 14 40
e-mail: synergon.asset@ibn.bg.

Публичното предлагане се извършва съгласно Проспект за първично публично предлагане на дялове, потвърден от КФН с решение № 1144-ДФ/29.11.2006 г. Проспектът е на разположение на инвеститорите на посочения адрес на УД “Синергон Асет Мениджмънт” АД, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч., както и тук.Текст на съобщението в Държавен Вестник