Насрочено е извънредно Общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД

Уведомяваме акционерите ни, че е насрочено извънредно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД, което ще се проведе на 13 февруари 2015 год. от 9:30 часа в офиса на дружеството -гр.София, ул.Солунска 2.