Насрочено е Общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД