„Синергон холдинг” АД е с нов директор за връзки с инвеститорите

Уведомяваме уважаемите акционери, че Чонка Нейкова е новият директор за връзки с инвеститорите на „Синергон холдинг” АД. Петя Коцова няма да осъществява функциите на директор за връзка с инвеститорите считано от 07.02.2017 год.