Увеличение на капитала в размер на 12 608 848 лв.

"Синергон Холдинг" АД уведомява за успешното приключване на процедурата по увеличението на капитала му. С решение на СГС от 17.03.2006 год. е вписан новият капитал на холдинга в размер на 12 608 848 лева.