Уведомление относно среща с акционерите на холдинга

На 9 ноември 2017 год.  от 10.00 ч.  в офиса на „Синергон холдинг” АД -гр. София, ул.”Солунска” 2 се проведе планираната среща с акционерите - инвеститори в холдинга.

                        Изпълнителният директор и член на УС господин Марин Стоянов и господин Стефан Гъндев - финансов директор, представиха кратки презентации на „Синергон холдинг”АД и публичните дъщерни дружества от групата, които съдържаха информация относно публикуваните от тях финансови резултати за деветмесечието на 2017 година.

                        На поставените въпроси бяха представени разяснения относно дейността в дружествата.