На 21.03.2007 год. се провежда аукцион за продажба на права от увеличението на капитала на "Синергон холдинг"АД

Съгласно правилника на "БФБ-София" АД, на 21.03.2007 год. ще се проведе аукцион за продажба на права от увеличението на капитала на "Синергон холдинг"АД /R2PETHL/. На аукциона ще бъдат предложени 4 093 023 права, срещу които не са записани акции.

  • Начало
    • За инвеститори
      • На 21.03.2007 год. се провежда аукцион за продажба на права от увеличението на капитала на "Синергон холдинг"АД