Успешно премина аукциона от 21.03.2007 год.

На преминалия на 21.03.2007 година аукцион бяха изкупени всички неупотребени права от увеличението на капиатала на "Синергон холдинг" АД в размер на 4 093 023.