„Синергон холдинг” АД ще обнови уебсайта си през ноември

През месец Ноември ще стартира нова обновена версия на уебсайта на „Синергон холдинг” АД. Новата визия ще предоставя възможност за по-бързо, лесно и приятно откриване на задължителната за публикуване информация по ЗППЦК, всякакъв друг вид информация, контакти към дъщерни дружества на холдинга.

Акционерите ще имат възможност директно да изпращат запитвания за своите акции чрез форма за обратна връзка.

Инвеститорите ще могат по-лесно и бързо да откриват последните новини от борсата свързани с търговията на холдинговите акции. Улеснен ще е и достъпът до обхвата на инвестиционния портфейл на дружеството.