"Синергон холдинг" АД с обновен уебсайт

През месец ноември 2013 г. стартира обновената версия на уебсайта на „Синергон холдинг” АД.

Новата визия предоставя възможност за по-бързо, лесно и приятно откриване на задължителната за публикуване информация по ЗППЦК, всякакъв друг вид информация, контакти към дъщерни дружества на холдинга.

Акционерите вече имат възможност директно да изпращат запитвания за своите акции чрез форма за обратна връзка в меню„Контакти”, а там също ще могат лесно да открият и изнесени контактите на дружествата към холдинга.

Чрез изнасянето на меню „За инвеститори” в основната лента с информация те могат без да губят време и да се лутат в сайта да откриват последните новини от борсата свързани с търговията на холдинговите акции. Улеснен е и достъпът до обхвата на инвестиционния портфейл на дружеството като от него чрез линкове достъпът до подстраниците на съответните дружества е много по-удобен.

На началната страница има публикувана кратка месечна борсова информация и линк към официалния сайт на БФБ-София за по-подробна такава.

Дизайна на сайта е съобразен с програмите за хора в неравностойно положение.

Той дава възможност да бъде отварян сайта освен от компютър също така и от таблети и други мобилни устройства.

Надяваме се по този начин информираността на акционерите на холдинга да се подобри и те безпроблемно да достигат до необходимата им информация.