"Синергон холдинг" АД е член на КРИБ

 "Синергон холдинг" АД бе избран за член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Управителния съвет на КРИБ прие кандидатурата на холдинга за членство на свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г.