Променено е наименованието на дъщерно дружество

На 15.04.2015 г. Търговският регистър вписа промяна на наименованието на дъщерното дружество "Мега Естейт" ЕООД. Новото наименование на дружеството е "София Експо" ЕООД.