Уведомление от „Синергон Холдинг" АД във връзка с отправено искане от „Енерджи делта" ЕООД по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК

Във връзка с отправено искане от „Енерджи делта" ЕООД по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК за одобрение относно предоставяне на дълготрайни активи на дружеството под наем и въз основа на решение на Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД уведомяваме, че на 21.07.2015 г. е подписан договор за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в землището на к.к.Белчин бани, община Самоков, с цел поддържането и облагородяването им с Благовест Гамалов – незаинтересовано лице.

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление от „Синергон Холдинг" АД във връзка с отправено искане от „Енерджи делта" ЕООД по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК