Степан Аджемян: "Премиер Плевен" се цели към европейския пазар

степан аджемянСтепан Аджемян е прокурист на “Премиер Плевен” АД, дружество със 70-годишна история, приемник на „Република Плевен“ АД. Предприятието произвежда и предлага на пазара мебели и изделия от дървесина, осъществява вътрешно- и външнотърговска дейност, извършва комплексно обзавеждане на бизнессгради, посолства и резиденции, жилища, хотели и търговски обекти. “Премиер ПЛ” е част от групата на "Синергон холдинг".Г-н Аджемян, неотдавна ръководството на "Синергон холдинг" обяви, че се инвестира много в предприятието за дървообработване и производство на мебели “Премиер Плевен”. Какъв е размерът на инвестициите и как се усвояват те?
Наскоро дружеството беше преоборудвано и преструктурирано. Размерът на направените до момента инвестиции е 2,5 млн. лв., като се очаква дo края на годината сумата да надхвърли 4 млн. лв. До момента около 1,5 млн. лв. са инвестирани в поддръжка и реконструкция на инфраструктурата и сградния фонд, а 1 млн. лв. - за осъвременяване на наличната техника и закупуване на нова, отговаряща на всички европейски изисквания и норми. Закупени са и собствени транспортни средства за превоз на стоки, с цел оптимизиране на разходите.

Как очаквате това да се отрази на производствения процес?
До момента са произвеждани 1200 фазерни врати на месец. След обновяването и модернизацията на машините и съоръженията, в завода ще се произвеждат между 3000 и 4000 врати месечно. Освен фазерните, произвеждани досега, вече се изработват и врати от МДФ, ХДФ, както и фурнировани с естествен дървесен фурнир интериорни врати. Модернизацията на производството ще позволи и поемането на обемни поръчки, свързани с изработката на корпусна и мека мебел за хотели и обществени сгради, без това да се отрази на цитираните обеми в производството на врати - нещо, което до момента не беше възможно да се случи.

Как ще отговорите на високите изисквания на българските и чуждестранните си клиенти?
Работим в две основни посоки. Едната е значителното подобряване на качеството на продукцията. Новозакупените машини са напълно автоматизирани, с което се намалява възможността от човешки грешки. Необходимо е само да се въведе чертежът и да се постави детайлът. Целият останал процес е автоматизиран. С цел поевтиняване на продукцията и повишаване на качеството, използваме предоставените инвестиции, като закупуваме суров дървен материал, който складираме в специални "ракли". Така по естествен начин материалът се изсушава до необходимите за производство нива на влажност, което позволява достигането на по-високо качество при изработването на крайния продукт.
Обмисляме начини за намаляване на времето за производство, тъй като това ще повиши конкурентността ни на пазара.
Съвсем скоро ще открием и шоурум, разположен на територията на завода, в който ще се представя продукцията на предприятието.
Към какви клиенти е ориентирана продукцията на "Премиер Плевен"?
Продуктите ни са ориентирани към средния и над средния ценови сегмент. Работим със строителни фирми, хотели, офис и спа центрове. Заводът изпълнява поръчки за обзавеждане на община Плевен, кметството и областната управа.

Разчитате ли и до каква степен на останалите дружества в групата на холдинга, занимаващи се с търговия, строителство и интериорен дизайн?

Разбира се, това за нас е огромно преимущество. Традиционно, част от изделията ни се предлагат в търговските бази на "Топливо", намиращи се в северозападните райони на страната. Чрез закупените собствени транспортни средства заводът ще доставя продукция и до клоновете в Бургас, Стара Загора, Кърджали, Русе и Благоевград. Разчитаме много и на новосъздаденото дружество "Премиер дизайн", което ни подсигурява с производители и доставчици на материали за производство на мека мебел. Чрез "Премиер дизайн" работим и за много клиенти, които държат на индивидуална поръчка и лично отношение.

Каква е конкурентната среда, в която работи "Премиер Плевен", и как възнамерявате да се справите с конкуренцията?
Сериозна конкуренция ние виждаме основно в лицето на компании от Полша и Чехия. "Премиер Плевен" вече разполага със собствена транспортна система, чрез която ние ще можем да доставяме стоката на място. Ще бъдат сформирани бригади за монтаж. Приоритет на ръководството е качеството и спазване на поетите срокове. Стремежът е да създадем складова база за най-търсените артикули, с което ще сведем срока за доставка до минимум. Планираме и развитие на мрежа от търговски представители в големите градове на страната, които ще работят в екип с монтажни бригади, обучени тук, в завода.
Надяваме се с разширяването на производствената гама при интериорните врати и закупуването на още няколко машини за производството в рамките на една до две години да достигнем значително повишаване на пазарния дял.

Увеличените обеми на производство означават ли откриване на нови работни места? Как възнамерявате да привличате квалифицирани специалисти?
В момента тук работят около 80 човека, повече от половината са в производството. Тече преструктуриране, чрез което заетите в производството вече достигат 55 души. Търсим млади и квалифицирани хора, които да могат да обслужват високотехнологичните машини и съоръжения. Вече успяхме да привлечем добри специалисти. Амбицията ни е съвсем скоро броят на заетите в предприятието да достигне 100-120 души.

Все повече внимание се отделя в световен мащаб на опазването на околната среда. Как гледате на въпросите, свързани с екологията?
Наскоро закупихме лаково-бояджийска камера, отговаряща на всички световни екологични стандарти. За пример ще посоча, че циркулиращият в камерата въздух при излизането си е по-чист от момента на влизане в камерата.
Предстои газифициране на завода. Ще закупим и комбинирано съоръжение, в което ще се изгаря надробената остатъчна дървесина. В специална камера тази дървесина ще бъде изгаряна, като отделената енергия ще бъде използвана за отопляване на завода. Съоръжението ще подсигурява и технологичната пара, необходима за пресовото отделение. Стремежът ни е да достигнем до етап на абсолютно безотпадъчно производство, при което отпадъкът излиза във вид на енергия.

Какви цели сте си поставили, как ще се развива заводът занапред?

Предстои да подпишем договор с една от най-големите търговски вериги за продажба на мебели в Европа. Обмисляме възможностите за производство и на градински мебели. Проучванията ни сочат, че има свободна ниша за качествени и разнообразни изделия за градината от дърво. Вече имаме разработени модели. Заводът разполага с просторен парк, който смятаме да облагородим и обособим като зона за свободен достъп. Там ще монтираме и първите градински мебели, изработени от нас, като разбира се няма да забравим и най-малките жители на Плевен.

лакова камера


Циркулиращият в камерата въздух при излизането си е по-чист от момента на влизане в камерата.

лакова камера 2  
Новозакупените машини са напълно автоматизирани - необходимо е само да се въведе чертежът и да се постави детайлът.
  

нови машини