Над 18 милиона евро ще инвестира “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” през 2007 година

Г-н Доганян, как очаквате да се развива "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" през 2007 г.?

Очаквам силна и динамична година за “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ”. Основание за оптимизъм дават няколко стартиращи мащабни проекти, които ще увеличат активите на холдинга и ще поставят положителни акценти в дългосрочен план. Залагаме много и на двете външно търговски дружества базирани в Сърбия и Китай, които създадохме наскоро. Очакванията ни са през предстоящата година те да имат развитие и реален принос. Тоест, за нас 2007 ще бъде ключова година.

В кои сегменти ще насочи инвестициите си “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ”?

Над 18 милиона евро ще инвестира “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” през 2007 година. Това не включва инвестициите на дъщерните дружества, тъй като все още не са утвърдени титулните списъци за капитални вложения. Тези инвестиции ще бъдат насочени както към дейности, свързани с балнеотуризма, така и с разширяване на мрежата от бензиностанции на “Топливо”. Планират се и инфраструктурни инвестиции в промишлени предприятия.
Предвиждаме по-нататъшно развитие на производството на различни видове строителни материали, в т.ч. тухли, бетонови керемиди, бои и лаково-бояджийски материали, строителни смеси и т.н. Търговията със строителни материали в рамките на “Топливо” е изключителни перспективен бранш, в който предстоят чувствителни инвестиции.
По-специално внимание ще обърнем на позабравените, като че ли, български постижения в областта на интериорните мебели. Ролята на логистиката и транспорта в българската икономика ще нарастват и в тази област имаме идеи за инвестиции, макар и в премерен размер.

Смятате ли, че ще запазите позицията си на БФБ-София като една от най-търгуваните компании?

Да, Холдинга ще запази позицията си на най-търгувано дружество. Основания за това твърдение дава факта че над 55% от акциите на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” са свободно търгуеми на пазара, което гарантира големи обороти на фондовата борса и непрекъснато покачване на цената свързано с развитието на самата компания.


Какви според Вас са предимствата на публичния статут? Какво носи публичността на Вашата компания?

“Синергон холдинг” изповядва разбирането, че публичните дружества са по-креативната част на една икономика. Очакванията ми са свързани, както с увеличаване на броят им, така и с нарастване на тяхното значение. Превръщайки се в домината, те ще гарантират една “по-бяла икономика” и по-високи доходи за по-широк кръг от хора.
През 2007 г. “Синергон холдинг” ще преобразува от затворени в публични още две дружества, следвайки разбирането, че участието на повече инвеститори и акционери в едно дружество го превръща в по-жизнеспособно и демократично от тези с управление от друг тип.
Преди всичко публичността носи доверие и отговорност. Съзнаваме отговорността, която носим пред всички акционери, доверили се на нашето управление и работим усилено, за да оправдаем очакванията.

Какъв е коментарът на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” по отношение на капиталовия пазар в България?

В България вече има реален капиталов пазар. Интересът към него от страна на чуждите инвеститори е чувствителен. Очакванията ни са че през 2007 г. той ще претърпи бурно развитие.

Каква е финансовата стратегия на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ”?

Финансовата стратегия на Синергон е да се превърне в основен източник за финансиране на дъщерните дружества, което да позволи оптимално да се управляват паричните потоци на групата като цяло. Тя до този момент се реализира успешно. Но тук има интересен момент, който искам да споделя, а той е че българските банки (и тези с чуждестранно участие) нямат опита да финансират холдингови структури като цяло. Предпочитат по-лесния вариант, в който се кредитира конкретен проект или сделка. И тук проблема не е обезпечението, а липсата на практика. Това ни кара в случай на необходимост да използваме и други инструменти за финансиране.Бедо Доганян, Председател на
Надзорния съвет на
“Синергон холдинг”