Investor.bgАкциите на Синергон Холдинг и Топливо, в което първото дружество притежава 74,45%, отбелязаха рекордни стойности. Холдинговото дружество повиши пазарната си оценка с 5,41% до 11,69 лв. при изтъргуван обем от 12 820 лота, като сделки имаше и на ниво 11,9 лв. Книжата на Топливо отбелязаха ръст от 2,65% до средна цена от 22,47 лв., като по позицията общо 5 262 акции смениха своя собственик.