„Топливо” трябва да емитира още една емисия на фондовата борса с цел да се увеличи free float-а до 30-35%


Интервю с Бедо Доганян
Председател на Надзорния съвет на “Синергон холдинг”

Г-н Доганян, има ли конкуренция между „Петрол” и „Синергон холдинг”?

- Има конкуренция, тъй като целият управленски екип, с който управлявах „Петрол” преди години, напусна дружеството след продажбата на акциите. Всички дойдоха да работят тук, пренасяйки опит и знания по отношение на управление на бензиностанции и търговия с течни горива. Тогава „Топливо” разполагаше с едва 15-16 газостанции. Днес, десет години по-късно, в рамките на „Топливо” функционират 55 бензиностанции и газостанции. Заедно с продажбите по складове през т. нар. модули, бройката достига до 100. Ние имаме реална конкуренция с „Петрол” в областта на газостанциите и течните горива. Разполагаме с още 40 модула, ситуирани в складовете на „Топливо”, където се продава дизелово гориво най-вече за товарните автомобили, които зареждат там.

Няма ли ревност относно това, че Вие сте им продали част от бизнеса, а в същото време явно сте и запазили част от бизнеса?

- Още по време на сделката беше ясно, че в един момент, носейки знания и опит, ние ще се обособим като конкуренти. Разбира се, това е една лоялна бизнес конкуренция. В личен план сме добри приятели. В прекрасни отношения сме с Митко Събев, с Денис Ершов и всички, които работят в „Петрол”.

Кои са основните дружества в холдинга и кои от тях са пубични освен самия холдинг?

- Освен „Синергон холдинг” публични са „Топливо”, „Петър Караминчев”, „Светлина” АД в Сливен. Основно дружество в холдинга освен тях е Новотела в Пловдив, който сега се казва „Грандхотел Пловдив” по искане на „Акор”. Там имаме мажоритарен дял от 99%, като „Грандхотел Пловдив” АД включва Новотела в Пловдив, хотел „Европа”, „Гларус” и „Искър”, които са на морето.

Смятате ли да придобивате мажоритарен дял и в други дружества, било то публични или непублични?

- Да, защото това е и предмета на дейност на един холдинг, който основно търгува с ценни книжа и респективно купува дружества като цяло и ги продава. В публичния сектор нямаме амбиции, много е трудно и дори да има такова придобиване, то на практика не става на борсата.

Какъв според Вас трябва да бъде процентът на свободно търгуемите акции в контролираните от Вас дружества?

- Този въпрос трябва да се разгледа в два аспекта в зависимост от това колко са дългосрочни интересите на холдинга в дадено дружество. Според мен, там, където имаме дългосрочни интереси и където смятаме инвестицията за дългосрочна и стратегическа за холдинга, процентът на свободно търгуемите акции може да бъде по-голям, бих казал, че може да достигне до 35%. Мисля, че можем да увеличим броя на свободно търгуемите акции на „Топливо” с още поне 10%.

Преди известно време имаше и търгово предложение за „Топливо”. Какво стана тогава?

- Да, отправяли сме търгово предложение за „Топливо” преди 3-4 години. Тогава не се споразумяхме за цената на акция и се отказахме. Казахме си, че след като не можем да го затворим, нека си остане класическо публично дружество. А за да се търгуват едни акции на публично дружество, то трябва да има акции на пазара.

Какъв трябва да бъде точния процент според Вас?

- Ние трябва да развиваме тези дружества, в които имаме дългосрочни интереси. Развитието става чрез инвестиции, чрез привлечен ресурс. Ясно е, че привлеченият ресурс е по-скъп, по-тежък за обслужване. Винаги е за предпочитане развитието да става чрез собствен ресурс, чрез собствения капитал. В този смисъл финансиране чрез емисии акции на борсата дава дългосрочно финансиране. А всяка емисия увеличава броя на свободно търгуемите акции като процент. Нормално е процентът да достига до 35-40% в тези дружества. А в дружества, в които имаме намерение да инвестираме в краткосрочен план, като ги купим и продадем след няколко години, там задържаме над 90%.

Има ли дружество, което да сте стабилизирали и след това сте успели да продадете на сериозна цена?

- До момента сме продали само дружества, чиито производства вече са излизащи от употреба. Стоките им не се търсят на пазара и сме се отървали от тях. Изглежда прояваме някаква ревност и всяко дружество, което сме купили и се развива, засега задържаме в портфейла на холдинга. Независимо, че за част от дружествата имаме атрактивни предложения. Веднага мога да Ви посоча „Електроди” - Ихтиман, за което имаме прекрасно предложение. Това дружество никога не е закъсвало, от 10 години разпределя 1 млн. лв. дивиденти всяка година без изключение.

Какво ще направите за „Топливо”, за да стане син чип и какво ще бъде неговото бъдеще от тук нататък?

- Няма как „Топливо” да стане най-търгуваното дружество на фондовата борса поради малкия брой свободно търгуеми акции. Търговията с акциите му може да се разрасне ако увеличим свободно търгуемите акции със следваща емисия. Акциите на „Топливо” са подценени.

Предвижда ли се увеличение на капитала на „Топливо”?

- Да, „Топливо” трябва да емитира още една емисия на фондовата борса точно с тази цел – увеличение на free float-a. „Синергон холдинг” ще отстъпи от позициите си. Сега владее около 75%. Например от около 25% от капитала, които се търгуват свободно сега, ще ги направим 30-35%. Ще емитираме акции, но този път, за разлика от предходни, няма да запишем новата емисия акции в пълният й размер, а ще оставим на борсата една част за изкупуване от другите акционери. Тогава може да се очаква увеличаване на свободно търгуемите акции. Иначе бъдещето на „Топливо” е перспективно.

Какви са прогнозните финансови резултати на „Топливо” за 2007 г.?

- Бизнес задачата на „Топливо” е 10 млн. лв. печалба, но реално дружеството може да прехвърли тази цифра.

На базата на какво се основава тази печалба?

- От една страна на базата на непрекъснатия ръст в продажбата на строителни материали и от друга страна на базата на инвестициите – мрежата от бензиностанции расте. Не на последно място след емисията акции от предходната година, в една немалка част ще паднат финансовите разходи на дружеството. То ще започне да оперира със собствен капитал. Това беше и смисъла на увеличението на капитала. Крайният резултат е значителен ръст в печалбата.

Какво е положението с поземления имот в гр. Варна?

- Теренът, който визирате е все още в процедура, в която се уточнява точно в какъв обсег е собствеността на „Топливо”. Ние все още не сме се конституирали напълно като собственици. В същия район имаме 80 декара земя, на които е разположена складова база за търговия със строителни и отоплителни материали. Предвид локацията му, в бъдеще този терен може да бъде използван и за други цели, за строителство на търговски център от всякакъв характер, включително и МОЛ. Теренът от 380 декара се намира в индустриалната част, така че не може да се използва за хотел например. Ние много трудно продаваме терени, по-скоро купуваме, така че нямаме намерение да го продадем.

В какво ще бъдат вложени парите от увеличението на капитала на „Синергон холдинг”, които са близо 30 млн. лв.?

- Основното вложение е свързано с многофункционалната сграда, която ще изградим в Младост. Безспорно там ще отиде една чувствителна част от тези пари. От дъщерните дружества най-много ще вложим в „Топливо” и „Енерджи делта”.

С какво точно се занимава „Енерджи делта”?

- „Енерджи делта” е дружество в областта на спа туризма, балнеологията и рехабилитацията.

„Енерджи делта” имате ли вече закупени имоти и къде?

- Има, в района на Самоков, близо до Боровец.

Как мислите да разпределите останалата част от парите от увеличението на капитала като проценти?

- Съвсем условно до около 50% ще влязат в „Топливо”. Останалите ще насочим към „Енерджи делта”, защото туризмът генерира доход по-бързо.

Да се върнем на въпроса за многофункционалната сграда в Младост. За колко време смятате че подобна инвестиция може да се изплати?

- Зависи от начина на управление на една такава инвестиция. Ако я построим и продадем, тя ще се изплати в деня на сделката и ще се реализира огромна печалба. При отдаване под наем бих казал, че дори и 8 години е твърде оптимистичен срок.

В последно време за построяването на такива сгради се създава отделно дружество със специална инвестиционна цел. Вие защо не направихте така?

- Причината да се заемем с построяването на многофункционална сграда е, че в момента сме в центъра, но сме комуникативно обременени. В тази сграда ще направим нашата нова административна част, в която ще влязат управленията на холдинга, „Топливо” и всички дружества, които са базирани в София.

Искате да кажете, че в тази нова сграда ще бъде новия офис на „Синергон холдинг”?

- Точно така, холдингът ще заеме част от бизнес площите на сградата. В момента върви процедура, проектиране. Може да разпродадем цялата ненужна на нас част, която ще ни върне светкавично парите или да я запазим и да я отдаваме под наем, но 8 години е оптимистично, няма такива пазарни нива.

Имате няколко проекта в областта на недвижимите имоти, а в същото време казвате, че не искате да създавате АДСИЦ. Имате ли намерение в близко бъдеще да правите подобно дружество или не?

- Не, създали сме управляващо дружество и два договорни фонда. Засега ще се ограничим само в капиталовия пазар и инвестиции в ценни книжа.
Смятате ли да разширите полето на инвестициите си и да инвестирате и в друг тип бизнес освен тези, които имате в момента?

- На този етап не смятаме да инвестираме в друг бизнес. В това, което имаме и върху което работим, има още много потенциал, има още нужда от сериозни инвестиции, така че не искам да се разпиляваме.

Относно външнотърговските дружества защо избрахте да инвестирате точно в Сърбия и Китай? Смятате ли да инвестирате и в други държави, особено в Балканския регион?

- Китай е световен производител със сериозна конкуренция. Ние имаме регулярни, буквално ежедневни доставки от там. Възникна нужда от структура, която да поема логистиката и спедициите от Китай и най-вече да следи за качеството. В случай, че съществуват отклонения от договореното качество, то те да бъдат констатирани още там, на място. Внасяме стоки, които са необходими в търговската ни дейност, по-специално в „Топливо”. Избрали сме Китай, заради атрактивните цени. Сроковете за доставка са дълги, но в случай, че става дума за регулярни доставки, това не пречи, т.е. каргата идват едно след друго.
- Сърбия избрахме защото е съседна държава и управлението все пак е по-лесно. Държавата е позната, там влизаме с чиста търговия, с ноу-хау-то на „Топливо”. В момента все още действаме като търговци на едро, но съвсем скоро ще закупим и първите локации, където да започнем и търговия на дребно.

Ако сравнявате Сърбия и България като инвеститор, къде е по-добре?

- В България.

Всяка инвестиция все пак носи риск, откъде идват печалбите в Сърбия?

- Не случайно казах, че там започваме с търговия, а не с производство и тежки инвестиции. В търговията е полезно това, че ако не потръгне, можеш да затвориш, но цялата стока остава и няма как да се загубят пари. Колкото до риска, не смятам, че Сърбия е рискова страна. Тя е една възможност да разширим пазарните си позиции. Ние не искаме много от пазара, може би 5-6 % до една-две години. Освен това Сърбия е обречена да стане член на ЕС рано или късно. В този смисъл, бидейки там, в един момент ще ни стане по-лесно да работим.

Преди време казахте, че две от Вашите дружества ще стават публични. Кои са те?

- Едно от дружествата, които обмисляма да превърнем в публично, е в туризма – „Гранд хотел Пловдив”. Предстои промяна на името. То ще стане „Синергон хотели” или „Синергон туризъм”. Трябваше спешно да сложим някакво име, имахме проблеми с преговорите с „Акор” с франчайзинговия договор. Поискаха неимоверно висока цена за франчайзинг и ние бяхме на път да се откажем от „Акор” и името „Новотел”, въпреки, че 30-годишната история (на 27 юли хотелът става на 30 години) ни караше да бъдем по-сговорчиви. В крайна сметка те отстъпиха малко, ние отстъпихме малко и запазихме франчайзинговия договор за следващите 10 години. Но междувременно те поискаха да сменим името. Т.е. управляващото дружество да не бъде едноименно с хотела.
- Другото дружество е „Енерджи делта”, но там още сме на етап обмисляне. Първо трябва да бъдем 100% уверени в успеха на начинанието и тогава да привлечем повече инвеститори. Дружеството в момента е с капитал от 50 хил. лв.


През последните няколко дена акциите на „Синергон холдинг”, както и всички други акции много паднаха на фондовата борса. Какво е Вашето мнение? Това е повлияно отвън или просто е корекция на борсата?

- Нека да се спра само на нашите акции, защото тази тенденция се появи и за нашите акции, както и за всички. Специално за акциите на „Синергон холдинг” мисля, че цената има падна, за да могат да се купят на по-ниски цени правата за увеличението на капитала, които в момента се търгуват на борсата. Цената ни падна в момента, в който започна търговията с правата.

Има мнения, че в момента е по-добре да се продадат правата и да се купят акции на „Синергон холдинг”. Какво мислите за това?

- Това е така, но инвеститорите реагираха много бързо. Сваляйки цената на акциите и продавайки правата както се търгуват в момента по 1 лев, инвеститорът трябва да купи три права, за да закупи една акция.

Какви са Вашите виждания за цените на акциите на „Синергон холдинг” след сплита?

- Посоката е само една и това е увеличение на цената. Мога да кажа за опита ни с „Топливо” - цената на емисията беше 13 лв., а след това цената на акциите достигна 25 лв., в момента е малко над 23 лв. Същото ще се случи и със „Синергон холдинг”. След емисията капиталът на холдинга ще достигне малко над 18 млн. лв., а активите му даже към 31.12.2006 г. са 320 млн. лв. Това вече говори само по себе си.

  • Начало
    • Прес информация
      • „Топливо” трябва да емитира още една емисия на фондовата борса с цел да се увеличи free float-а до 30-35%