Синергон холдинг разпределя 10% от печалбата за 2006 г. за дивидент


21 юни 2007, София – Годишното редовно Общо събрание на "Синергон холдинг" АД прие от печалбата за 2006 г., в размер на 13 329 665.27 лв. да се разпредели 10% дивидент. Дивидента за една акция е в размер на 0.0726 лв. без отчислен данък. Дата за определяне на акционерния състав по чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК – 05.07.2007 г. включително. Дружеството определи начална дата за изплащане на дивидента 15.09.2007 г. и крайна дата за изплащане на дивидента 15.12.2007 г.