Ритейл инженеринг

“Ритейл инженеринг” ООД е инженерингово дружество, учредено през 2004 г., с основна дейност комплексна доставка на технологично оборудване за бензиностанции и газ станции, както и сервизна дейност. Компанията извършва и цялостно проектиране, строителство и пуск в експлоатация на бензиностанции, газ станции и складови стопанства за съхранение на течни горива и газ.
 

Продукти

 

• бензинови, газ и комбинирани колонки ADAST;
• бензинови и газ колонки Wayne Dresser;
• бензинови и газ колонки TATSUNO;
• електронни броячи за бензинови и газ колонки;
• системи с фискална памет;
• системи за измерване на ниво;
• технологично оборудване за изграждане на бензиностанции и газстанции;
• компютърни информационно-управляващи системи за обособен търговски обект – POS и Back Office, изграждане на локални мрежи, предаване на данни в корпоративни и глобални мрежи.

 

Партньори

 

ADAST SYSTEMS A.S.,
TATSUNO EUROPE A.S.,
FRANKLIN FUELING SYSTEMS GMBH,
OPW FUEL MANAGEMENT SYSTEMS
 

Клиенти
 

Дружеството има повече от 100 клиенти в страната и чужбина. Сред нашите клиенти са "Топливо" АД, "Синергон петролеум" ЕООД, "ГБС Инфраструктурно строителство” АД, "Асарел медет" АД, "Елаците мед" АД, „Косаня” ЕАД, „Бороспорт” АД, "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, "Летище Пловдив" АД, "Интерскай" АД, "Екопроекти" ООД, "Албена холдинг" АД и др.

 

Контакти


"Ритейл инженеринг" ООД
1784  гр. София
бул. "Цариградско шосе - 7 км.", техн. корпус 3

тел.  02971 8145
факс 02971 8308

office@r-eng.bg

www.r-eng.bg