Контакти на Синергон холдинг АД и фирмите на холдинга

Синергон холдинг АД

Офис на Синергон холдинг АД

тел. (+359 2) 9333-599
факс (+359 2) 9333-593
office@synergon.bg

Бонови книжки, дивиденти

тел. (+359 2) 9333510, 9817040
akcioneri@synergon.bg
Информация
Приемно време

Връзки с обществеността

тел. (+359 2) 9333-595
факс (+359 2) 9333-593
pr@synergon.bg

Директор за връзки с инвеститорите

тел. (+359 2) 9333-510
факс (+359 2) 9333-593
dvi@synergon.bg Приемно време

Финансово-счетоводен отдел

тел. (+359 2) 9333-582
факс (+359 2) 9333-593
acc@synergon.bg

Системен администратор

тел. (+359 2) 9333-585
факс (+359 2) 9333-593
it@synergon.bg

Длъжностно лице по защита на данните

тел. +359 887 648 639
kostadinov@dpcom.bg

Задайте въпрос

Вашият имейл *

Вашият въпрос *

Съгласен съм с условията за Защита на лични данни

Балканкерамик АД

тел. 0700 144 07 – национален

тел. 02 991 75 80 – търговски отдел

факс 02 938 81 92

office@balkanceramic.com

Белчински минерални бани ЕООД

тел. 07124/2284, 0884 030 947

belchinbani@synergon.bg

Витал газ ЕООД

тел. 02 813 8737
факс 02 813 8733
моб. 0888 279 119
моб. 0884 023 820
vitalgas@synergon.bg

Енерджи делта

тел. 0884 030-847

belchinbani@synergon.bg

Лакпром АД

тел: 02996 3112, 02996 3071

факс: 02996 3139

lackprom@bulinfo.net

lackprom@lackprom.com

Петромел 1 ООД

тел. 0971 66462, 0887 381 715

факс 0971 29010

petromel@synergon.bg

Петър Караминчев АД

тел. 082 841 466 - директор

тел. 082 841 468, 082 845 826 - търговски отдел

факс 082 845-727

office@pkar.bg

Премиер-Пл АД

тел. 064 822 882

факс 064 822 482

Шоурум 064 826 386

sales@premier-bg.com

Ритейл инженеринг ООД

тел. 02971 8145
факс 02971 8308
office@r-eng.bg

Светлина АД

тел. 044 66 3193

факс 044 66 2601

svetlinasl@mail.bg

Синергон Енерджи ЕООД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България
Телефон: 0892 601 902      
E-mail: office@synergonenergy.bg


ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:
бул. „Александър Малинов“ № 7, 1784 София, България
Национален телефон: 0700 800 80
E-mail: office@synergonenergy.bg

Синергон петролеум ЕООД

Управител:

тел. 02814 54 00
факс: 02814 54 15
office@sng.bg

Търговски отдел:
тел. 02814 54 31
тел. 02814 54 32
тел. 02814 54 33
факс: 02814 54 15
k_berova@sng.bg
n_stoeva@sng.bg

Главен счетоводител:
тел. 02814 54 20
факс: 02814 54 15
d_ivanova@sng.bg

Синергон транспорт ЕООД

тел. 02814 5435 Александър Спасов – управител

тел. 02814 5435 Стоил Алексиев – механик

тел./факс 02 814 3534 Павлина Иванова – гл. счетоводител

stransport@synergon.bg

Синергон хотели АД

Рецепция:

+359 32 934442

Резервации:
+359 32 934136
+359 32 934163
reservation1@synergonhotels.bg

Маркетинг:
+359 32 934166
+359 32 934567

Факс:
+359 32 934346
+359 32 934160

sales1@synergonhotels.bg

sales3@synergonhotels.bg

Слатина АД

гр.Самоков
тел. 0722 60112
тел. 
0888 747 306
факс 0722 60112

slatina_ad@mbox.contact.bg

Топливо АД

тел. 0700 13 456, 02987 7655, 029333 555
факс: 02988 5578
toplivo@toplivo.bg

Топливо газ ЕООД

тел. 02945-4495
тел. 0700 17 500
факс 02945-4218
office@toplivogas.com

Шамот АД

тел. 0725 60 421, 0884 680 374 - търговски отдел

тел. 0725 60 424 - счетоводство

факс 0725 60 422

fso@shamot.bg