Контакти на Синергон холдинг АД и фирмите на холдинга

Синергон холдинг АД

Офис на Синергон холдинг АД

тел. (+359 2) 9333-599
факс (+359 2) 9333-593
office@synergon.bg

Бонови книжки, дивиденти

тел. (+359 2) 9333-510
akcioneri@synergon.bg
Информация
Приемно време

Длъжностно лице по защита на данните

тел. +359 888 125 314
dpo@synergon.bg

Директор за връзки с инвеститорите

тел. (+359 2) 9333-510
факс (+359 2) 9333-593
dvi@synergon.bg Приемно време

Финансово-счетоводен отдел

тел. (+359 2) 9333-582
факс (+359 2) 9333-593
acc@synergon.bg

Системен администратор

тел. (+359 2) 9333-585
факс (+359 2) 9333-593
it@synergon.bg

Задайте въпрос

Вашият имейл *

Вашият въпрос *

Съгласен съм с условията за Защита на лични данни

Балканкерамик АД

тел. 0700 144 07 – национален

тел. 02 991 75 80 – търговски отдел

факс 02 938 81 92

office@balkanceramic.com

Белчински минерални бани ЕООД

тел. 07124/2284, 0884 030 947

belchinbani@synergon.bg

Ви-Газ България ЕАД

тел. 02 823 73 37

Национален телефон за поръчка на бутилки: 0 700 20 204

Адрес: гр. София 1000, ул Солунска №2

За заявки на наливна газ: orders@v-gas.bg
За заявки на бутилирана газ: cylinders@v-gas.bg
Отдел „Връзки с клиенти“: customer.service@v-gas.bg
Отдел „Техническо обслужване“: technical.service@v-gas.bg
Отдел „Продажби и маркетинг“: sales@v-gas.bg
Отдел „Финанси“: finance@v-gas.bg
Отдел „Човешки ресурси“: human.resources@v-gas.bg

www.v-gas.bg

Витал газ ЕООД

моб. 0888 279 119
моб. 0884 023 820
vitalgas@synergon.bg

Енерджи делта

тел. 0884 030-847

belchinbani@synergon.bg

Лакпром АД

тел: 02996 3112, 0885 199 038

факс: 02996 3139

lackprom@bulinfo.net, lackprom@lackprom.com

www.lackprom.com, shop.lackprom.com

Петър Караминчев АД

тел. 082 845 116 - Изпълнителен директор

тел. 082 841 466 - офис

факс 082 845-727

тел.: +359 888 331 058 - Управител склад за дизелово гориво

office@pkar.bg

Премиер-Пл АД

тел. 064 822 882

факс 064 822 482

Шоурум 064 826 386

sales@premier-bg.com

Светлина АД

тел. 044 66 3193

факс 044 66 2601

svetlinasl@mail.bg

Синергон Енерджи ЕООД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България
Телефон: 0892 601 902
Национален телефон: 0700 800 80
E-mail: office@synergonenergy.bg

Синергон петролеум ЕООД

Управител:

тел. 02814 54 00
факс: 02814 54 15
office@sng.bg

Търговски отдел:
тел. 02814 54 31
тел. 02814 54 32
тел. 02814 54 33
факс: 02814 54 15
k_berova@sng.bg
n_stoeva@sng.bg

Главен счетоводител:
тел. 02814 54 20
факс: 02814 54 15
d_ivanova@sng.bg

Синергон транспорт ЕООД

тел. 02814 5435 Роберт Доганян – управител

тел. 02814 5435 Стоил Алексиев – механик

тел./факс 02 814 5434 Павлина Иванова – гл. счетоводител

stransport@synergon.bg

Синергон хотели АД

Телефон:

+359 32 956083

office@synergonhotels.bg

Слатина АД

гр.Самоков
тел. 0722 60112
тел. 
0888 747 306
факс 0722 60112

slatina_ad@mbox.contact.bg

Топливо АД

тел. 0700 13 456, 029333 555
факс: 02988 5578
toplivo@toplivo.bg

Топливо газ ЕООД

тел. 02945-4495
тел. 0700 17 500
факс 02945-4218
office@toplivogas.com

Шамот АД - в ликвидация

тел.088 880-7259 - ликвидатор

тел.088 930-1254  - счетоводство

fso@shamot.bg