Защита на личните данни

Политика за поверителност

 Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставяме изчерпателна и обективна информация относно новини, актуални събития и други теми в и от обществен интерес.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание

 От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднаквят политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

* Да ви информираме какви данни използваме.

* Да ви информираме защо ги използваме.

* Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги.

* Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.

* Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.

* Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружествотo, включително за следните цели:

* създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;

* индивидуализация на страна по договора;

* счетоводни цели;

* статистически цели;

* защита на информационната сигурност;

* обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност:

* ограничение на целите на обработване;

* съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

* точност и актуалност на данните;

* ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

* цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

* при обработването и съхранението на личните данни „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимните си интереси;

* изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 Име, Email или пощенски адрес, телефон, ЕГН – за изпращане и предаване на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до търсена от тях информация, подобрения, промени или новости в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата и/или националното законодателство.

Предаване на вашите лични данни за обработване

 „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

 „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на официалните посочени контакти.

 „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Вие имате право да изискате и получите от „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

 Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

 ”СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

 Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно с отправяне на искане до „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

* Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

* Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

* Вие възразите срещу обработването на свързаните с вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

* Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

* Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД;

* Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

* за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

* за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

* по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

* за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

* за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

* за да упражните правото си на „забравяне”, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД.

„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

* Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД да провери точността на личните данни;

* Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

* „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

* Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД, с искане по имейл, или куриер.

Вие можете да поискате от „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД  не е длъжен да Ви уведомява, ако:

* е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

* е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата ви;

* уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД не използва бисквитки.

Сайтът на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД събира агрегирани данни относно използването му.

Контакти

При възникване на въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни можете да се свържете с Длъжностното ни лице по защита на данните (ДЛЗД) на тел.: +359 888 125 314 или на следния имейл: dpo@synergon.bg

* * *