За акционери с бонови книжки

„Синергон холдинг” АД е правоприемник на Приватизационен фонд „Петрол фонд” АД.

√  Информация за дейността – съгласно устава на „Синергон холдинг” АД се получава от сайта на „Синергон холдинг” АД www.synergon.bg, от информационната медия X3News и чрез други информационни медии.

√  Дивиденти дивидентите се гласуват от Общото събрание на „Синергон холдинг” АД в края на юни месец всяка година. Изплащат се 5 години. Непотърсените дивиденти след този период се отписват. Гласуваните дивиденти до момента са:  1997 год. - 8.7%, 1998 год. - 17.7%, 1999 год. - 8.2%, 2000 год. - 8.9%, 2001 год. - 20%, 2002 год. - 20%, 2003-2004 год. - 0%, 2005 год. - 12% (нови акции), 2006 год. - 7.3%, 2007 год. - 8%, 2008-2018 год. - 0%. Номиналът на една акция е 1 лев.

√  Покупко-продажба на акциите – извършва се на Българска фондова борса чрез инвестиционни посредници.

√  Цена на акциите – определя се на Българска фондова борса според тъсенето и предлагането.

√  Проверка на акции – може да я направите лично чрез въвеждане на ЕГН и издаден от Националната агенция за приходите (НАП) персонален идентификационен код (ПИК) на адреса за електронни услуги на НАП.

√  Въпроси и отговори – отговори на често задавани въпроси на нашите акционери.

√  Персонализирана информация – моля попълнете формата за да получите писмен отговор:

>

Задайте въпрос

Вашият имейл *

Вашият въпрос *

Съгласен съм с условията за Защита на лични данни

<