Портфолио

Към 31.08.2020

ПредприятиеКапитал леваОбщ   брой  акции % от капитала на дружеството
Белчински Минерални Бани ЕООД798 1007 981100.00
Ви-Газ България ЕАД3 000 0003 000 000100.00
Витал Газ ЕООД1 050 00010 500100.00
Ел Пи Газ ЕООД505 0005 050100.00
Енерджи Делта ЕООД14 449 100144 491100.00
Премиер Плевен ЕООД1 505 9001 505 900100.00
Синергон Енерджи ЕООД3 500 00035 000100.00
Синергон Транспорт ЕООД3 020 0003 020100.00
София Експо ЕООД21 274 000212 740100.00
Топливо Газ ЕООД1 005 00010 050100.00
Синергон Хотели АД22 164 03222 159 48999.98
Балканкерамик АД8 544 8998 542 00699.97
Премиер-Пл АД2 054 0002 041 33699.38
Лакпром АД4 912 0744 872 72699.20
Петромел 1 ООД2 700 0002 67399.00
Петър Караминчев АД3 310 1403 256 58598.38
Светлина АД442 360424 00495.85
Слатина АД988 473943 10395.41
Шамот АД417 444390 86393.63
Топливо АД5 416 8294 547 28983.95
Синергон Петролеум ООД29 000 000Участие - прякои чрез дъщерни дружества
Интериор Текстил АД680 020Участие - чрездъщерни дружества
Синергон Инс ЕООД50 000Участие - чрездъщерни дружества
Петромел 2 ЕООД3 672 800Участие - чрездъщерни дружества