Портфолио

Към 31.12.2017

ПредприятиеКапитал леваОбщ   брой  акции % от капитала на дружеството
Белчински Минерални Бани ЕООД798 1007 981100.00
Витал Газ ЕООД765 0007 650100.00
Ел Пи Газ ЕООД505 0005 050100.00
Енерджи Делта ЕООД10 379 700103 797100.00
Премиер Плевен ЕООД1 505 9001 505 900100.00
Синергон Енерджи ЕООД500 0005 000100.00
Синергон Транспорт ЕООД1 920 0001 920100.00
София Експо ЕООД21 274 000212 740100.00
Топливо Газ ЕООД602 7006 027100.00
Синергон Хотели АД24 164 03224 159 48999.98
Балканкерамик АД8 544 8998 542 00699.97
Премиер-Пл АД2 054 0002 041 33699.38
Лакпром АД4 912 0744 872 72699.20
Петромел 1 ООД2 700 0002 67399.00
Петър Караминчев АД3 310 1403 256 58598.38
Ритейл Инженеринг ООД5 0004896.00
Слатина АД988 473943 10395.41
Шамот АД417 444390 86393.63
Светлина АД442 360378 29885.52
Топливо АД5 416 8293 977 14873.42
Синергон Петролеум ООД1 464 440Участие - прякои чрез дъщерни дружества
Интериор Текстил АД680 000Участие - чрездъщерни дружества
Синергон Инс ЕООД50 000Участие - чрездъщерни дружества
Европа Резорт ЕООД5 000Участие - чрездъщерни дружества
Топливо 501 ООО Москва1 000Участие - чрездъщерни дружества