Портфолио

Към 30.04.2024

ПредприятиеКапитал леваОбщ   брой  акции/дялове% от капитала на дружеството
Белчински Минерални Бани ЕООД798 1007 981100.00
Ви-Газ България ЕАД3 000 0003 000 000100.00
Виталгаз ЕООД1 050 00010 500100.00
Енерджи - Делта ЕООД14 449 100144 491100.00
Премиер Плевен ЕООД1 505 9001 505 900100.00
Синергон Транспорт ЕООД8 020 0008 020100.00
Топливо Газ ЕООД1 005 00010 050100.00
Синергон Хотели АД20 664 03220 659 48999.98
Балканкерамик АД8 544 8998 542 00699.97
Премиер-Пл АД2 054 0002 041 33699.38
Лакпром АД4 912 0744 872 72699.20
Петър Караминчев АД3 310 1403 256 58598.38
Светлина АД442 360424 00495.85
Топливо АД5 416 8294 998 76692.28
Синергон Енерджи ООД5 500 00055 00081.82
Синергон имоти ООД37 481 100212 74056.76
Синергон Петролеум ООД29 000 000Участие - прякои чрез дъщерни дружества
Интериор Текстил АД680 020Участие - чрездъщерни дружества
Друштво за трговија и услуги СИНЕРГОН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје5 000€Участие - чрездъщерни дружества