Петромел

“Петромел 1” ООД е единствената мелница в страната с изцяло компютризирано производство на брашна.

Разположена на площ от 22 дка в землището на с. Комощица, област Монтана, мелницата е изградена по проект на швейцарската фирма “BULER”, най-големият производител на мелнично оборудване в света със 166-годишна история и производство в три континента. Оборудвала е 32 000 мелници в цял свят.
Машините, носещи името на престижната марка, са с капацитет за преработка на 100 тона пшеница на денонощие.


Зърнобазата има възможност за сьхранение на 7000 тона зърно.

Мелницата разполага с общо дванадесет силоза за съхранение на 27 000 тона зърно, осигурени с активна вентилация и седем различни нива на измерване на температурите на зърното. Покритието на силозите е изработено от специална цинкова сплав.

Зърното се окачествява в специална лаборатория по следните показатели:
• добив мокър глутен
• отпускане
• влага
• хектолитрово тегло
• амилазна активност.

Продукти


Производството в “Петромел 1” ООД се осъществява чрез компютьрно управление на целия процес, по предварително зададена програма и контролери вьв всяко от

производствените звена. Мелницата преработва 100 тона зърно на денонощие при непрекъснат режим, като за 24 часа се произвеждат 72 тона брашна и 23 тона трици.
В продуктовата листа влизат четири вида брашно:
• тип 500 (бяло)
• тип 700 (“Добруджа”)
• тип 1150 (типово)
• тип 1850 (пълнозърнесто)
Всяка партида от брашното е гарантирана със сертификат за качество.

Пазари

Мелницата разполага с три склада за готова продукция в Лом, Монтана и с. Комощица, както и с изградена дистрибуторска мрежа в София, Перник, Благоевград, Враца, Кюстендил и др.

Партньори

"Престиж 96" - В.Търново, "САП" ООД - София, "СИГ Инвест" ООД - Лом, "Хлебозавод В.Търново", ЕТ "Нейчо Гръчки" - Благоевград, ЕТ "Огнян Тодоров" - Враца, "Вип Симерс груп" - Лом и др.

Контакти


"Петромел 1" ООД
3648  с. Комощица
област Монтана

 тел.  0971 66462, 0887 381 715

petromel@synergon.bg

www.petromel.com