Управителният съвет на “Синергон холдинг” АД организира среща с инвеститорите

Управителният съвет на “Синергон холдинг” АД организира среща с инвеститорите относно преглед на резултатите от дейността на холдинга към трето тримесечие на 2017 година. Срещата ще се проведе на  09.11.2017 година от 10.00 часа  в офиса на дружеството находящ се в гр. София 1000, ул. „Солунска” 2.