„Синергон холдинг” АД е с нов директор за връзки с инвеститорите

Уведомяваме уважаемите акционери, че Петя Коцова е новият директор за връзки с инвеститорите на „Синергон холдинг” АД. Чонка Нейкова няма да осъществява функциите на директор за връзка с инвеститорите считано от 01.10.2019 година.