Проведе се извънредното общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг"АД