Насроченото за 04.11.2021 г. Извънредно Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД не бе проведено поради липса на кворум

На 04.11.2021 година поради липса на законен кворум не бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД. Същото ще бъде проведено в седалището на дружеството на насрочената в поканата за свикване втора дата за провеждане на събранието – 19.11.2021 г. от 09:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време – (06:00 UTC) на същото място и при същите условия и дневен ред.

  • Начало
    • За инвеститори
      • Насроченото за 04.11.2021 г. Извънредно Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД не бе проведено поради липса на кворум