На проведеното Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД не е взето решение за разпределяне на дивидент

На проведеното на 25.06.2024 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД не бе взето решение за разпределяне на дивидент.
Материалите от събранието можете да видите тук.

  • Начало
    • За инвеститори
      • На проведеното Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД не е взето решение за разпределяне на дивидент