Нови депозитарни разписки

Управителният съвет на “Синергон Холдинг” АД уведомява своите акционери, че емисията ценни книжа от увеличаване капитала на дружеството, гласувана на общото събрание на акционерите на 28 юни 2006 година е регистрирана на БФБ на Официален пазар, сегмент “А”. Акционерите могат да получат новите си депозитарни разписки от ИП “Авал Ин” АД на адрес: София, пл.“Славейков” № 1A, ет.2, всеки работен от 9.00 до 16.00 часа, тел. 02/987 72 73.