Консолидираната печалба на Синергон Холдинг скочи 4,3 пъти до 9 млн. лв.

Консолидираната печалба на Синергон Холдинг за деветмесечието нараства 4,3 пъти до 8,996 млн. лв. спрямо 2,092 млн. лв. преди година, според данните от публикуваният отчет на дружеството от БФБ-София.

Общите приходи се увеличават с 15,5% за периода до 245,45 млн. лв. в сравнение с 212,24 млн. лв. година по-рано. От тях 2,3 млн. лв. са финансовите приходи, като 1,99 млн. представляват положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти.

Повишение от 11,8% бележат консолидираните разходи на дружеството до 234,55 млн. лева от 209,83 млн. лв. за същия период на 2005 г., като финансовите разходи остават без особена промяна на ниво от 4,55 млн. лв.