Уведомление за вписан в Търговския регистър договор за продажба на дялове от капитала на „Синергон петролеум” ЕООД

„Синергон холдинг”АД уведомява, че на 22.01.2016 г. Търговският регистър при Агенция по вписванията вписа продажбата на всичките притежавани от „Синергон холдинг” АД дялове от капитала на „Синергон Петролеум” ЕООД, с ЕИК 200857714, а именно 110 000 дяла, представляващи 100% от капитала, за сумата от 1 468 000 лева на „Топливо” АД.

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление за вписан в Търговския регистър договор за продажба на дялове от капитала на „Синергон петролеум” ЕООД