Приключи процедурата по увеличение на капитала на дъщерно дружество

Приключи процедурата по увеличение на капитала на дъщерното дружество „Синергон транспорт” ЕООД от 1 770 000 лева на 1 920 000 лева чрез записване на 150 нови дяла по 1000 лева всеки. Новите дялове от увеличаването на капитала са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон холдинг” АД.