Приключи процедурата по увеличение на капитала на дъщерно дружество

„Синергон холдинг” АД уведомява, че Търговският регистър при Агенция по вписванията вписа увеличение на капитала на дъщерното дружество „Синергон Карт Сервиз” ЕООД, с ЕИК 131443991, от 736 000 лева на 1 336 000 лева. Увеличението на капитала е осъществено чрез записване на 6 000 нови дяла с номинална стойност 100 лева всеки. Новите дялове от увеличението на капитала са записани изцяло от „Синергон холдинг” АД.