Уведомление от „Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Синергон хотели” АД по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК

На основание чл.114а, ал.7 от ЗППЦК, във връзка с отправено искане от „Синергон хотели” АД за одобряване на сделка на основание чл.114, ал.3, т.1, б.”а” от ЗППЦК и въз основа на решение на УС на „Синергон холдинг” АД уведомяваме, че на 20.12.2016 г. „Синергон хотели” АД - Пловдив е подписал договор за банков инвестиционен кредит с „Уникредит Булбанк” АД.

Предоставеното обезпечение в полза на банката  е ипотека на земи и сгради на хотел „Гларус” – Сл.бряг, хотел „Европа” – Сл.бряг,   хотел „Искър” – Сл.бряг и залог по реда на ЗДФО.

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление от „Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Синергон хотели” АД по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК