Започна процедура по вливане на „Синергон карт сервиз” ЕООД в „Синергон петролеум” ЕООД

Управителния съвет на „Синергон холдинг”  АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на  „Синергон карт сервиз” ЕООД взе решение да се извърши подготовка за преобразуване, при която дружеството „Синергон карт сервиз” ЕООД ще се влее по реда чл.262 от Търговския закон, в дружеството „Синергон петролеум” ЕООД.

            В изпъление на процедурата по вливането, по реда на чл. 262к от Търговския закон, в Търговския регистър на Агенция по вписванията е представен договор за вливане, доклад на управителя на  „Синергон карт сервиз” ЕООД и доклад на проверителя.

  • Начало
    • Новини
      • Започна процедура по вливане на „Синергон карт сервиз” ЕООД в „Синергон петролеум” ЕООД