Обявени актове в Търговския регистър във връзка с вливането на „Синергон Карт Сервиз” ЕООД в „Синергон Петролеум” ЕООД

В Търговски регистър към Агенция по вписванията са обявени по реда на чл.262к от ТЗ Договорът за преобразуване чрез вливане, сключен между „Синергон Карт Сервиз” ЕООД /Преобразуващо се дружество/ и „Синергон Петролеум” ЕООД /Приемащо дружество/, Докладът на проверителя и Докладът на управителния орган на дружеството.

  • Начало
    • Новини
      • Обявени актове в Търговския регистър във връзка с вливането на „Синергон Карт Сервиз” ЕООД в „Синергон Петролеум” ЕООД