Извършени вписвания в Търговския регистър във връзка с вливането на „Синергон Карт Сервиз” ЕООД в „Синергон Петролеум” ЕООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД уведомява, че в Търговския регистър към Агенция по вписванията са извършени следните вписвания:
• Преобразуване чрез  вливане на „Синергон Карт Сервиз” ЕООД в „Синергон Петролеум” ЕООД
• Вписано е дружество с ограничена отговорност „Синергон Петролеум” ООД със съдружници „Синергон Холдинг” АД и „Топливо” АД
• Заличаване на „Синергон Карт Сервиз” ЕООД от Търговския регистър.
 

  • Начало
    • Новини
      • Извършени вписвания в Търговския регистър във връзка с вливането на „Синергон Карт Сервиз” ЕООД в „Синергон Петролеум” ЕООД