Промени в НС на „Синергон холдинг” АД

След проведено извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на 24.07.2017 г. за независим член на Надзорния съвет на „Синергон холдинг” АД бе избран г-н Румен Валери Панайотов с мандат от пет години.

Той зае мястото на предшественика си г-н Пламен Мирчев Богоев.