Прекратено участие в дъщерно дружество

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД  уведомява, че от 06.11.2017 г.  „Синергон Холдинг” АД е продало всичките си дялове и не е съдружник в „Топливо” ООД Пекин.