Уведомление за вписан в Търговския регистър договор за продажба на дялове от капитала на „Европа Резорт” ЕООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД уведомява, че на 21.03.2018 година Агенцията по вписванията - Търговски регистър вписа продажбата на всичките притежавани дялове от капитала на „Европа Резорт” ЕООД, от едноличния  собственик на капитала „Синергон Хотели” АД – дъщерно на „Синергон Холдинг” АД, на Българско Туристическо Дружество „Глобал Турс”.

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление за вписан в Търговския регистър договор за продажба на дялове от капитала на „Европа Резорт” ЕООД