Разрешена концентрация на предприятия от КЗК

Управителният съвет на „Синергон Холдинг" АД  съобщава, че е получил от Комисията за защита на конкуренцията разрешение за концентрация между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на пряк едноличен контрол от страна на „Синергон Холдинг" АД върху „Ви - Газ България" ЕАД.

Постановено е и незабавно изпълнение на решението на основание чл.66, ал.2 от Закона за защита на конкуренцията. Решението предстои да влезе в сила след изтичане на 14 дневен срок за обжалване, относно неговата законосъобразност, който започва да тече от уведомяването / публикуването.