Приключи процедурата по търгово предлагане по реда на чл.149а от ЗППЦК на „Светлина” АД

На 05.09.2019 г. приключи процедурата по търгово предлагане по реда на чл.149а от ЗППЦК за покупка на акции от капитала на „Светлина” АД – гр. Сливен. Общият брой на акциите, придобити от „Синергон холдинг” АД в резултат на проведеното по реда на чл. 149а от ЗППЦК търгово предложение е 3321 акции, представляващи 0.75% от капитала и гласовете в Общото събрание на „Светлина” АД.

  • Начало
    • Новини
      • Приключи процедурата по търгово предлагане по реда на чл.149а от ЗППЦК на „Светлина” АД