„Ви-Газ България” ЕАД представи презентация относно безопасността при използване на газови бутилки от крайните потребители

На 03.10.2019 г. по повод предстоящи промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход бе проведен семинар, организиран от Българската петролна и газова асоциация с участието на национални медии, на който „Ви-Газ България” ЕАД, фирма от групата на „Синергон холдинг” АД, направи една от водещите презентации на тема „Безопасност при работа с бутилки пропан-бутан”. Дружеството демонстрира лидерство, професионализъм и последователност в действията си по осигуряване на безопасност, качество и спазване на законовите изисквания. Повече информация за събитието.

  • Начало
    • Новини
      • „Ви-Газ България” ЕАД представи презентация относно безопасността при използване на газови бутилки от крайните потребители