„Петромел 2” ЕООД извадено от групата на „Синергон Холдинг" АД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг" АД уведомява, че дружеството „Петромел 2" ЕООД с ЕИК 205970235 вече не е от групата на холдинга.