Промяна в името на дъщерното дружество „София Експо" ЕООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг" АД уведомява, че в Търговския регистър е вписана промяната на името на „София Експо" ЕООД с ЕИК 175016336. Фирмата, под която дружеството ще извършва дейност е с наименование „Синергон Имоти" ЕООД.