„Хивеа-Ким" АД обявено в ликвидация

Управителният съвет на „Синергон Холдинг" АД уведомява, че в Търговския регистър е вписано откриване на производство по ликвидация на „Хивеа-Ким" АД с ЕИК 120004548, в което холдингът притежава 34% от капитала.