„Шамот" АД обявено в ликвидация

Управителният съвет на „Синергон Холдинг" АД уведомява, че в Търговския регистър е вписано откриване на производство по ликвидация на дъщерното дружество „Шамот" АД с ЕИК 832084352. Обявеният срок за приключване на  ликвидацията е 30.06.2021 г.