„Синергон Холдинг" АД продаде дяловете си в „Ритейл Инженеринг” ООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг" АД уведомява, че са продадени всичките притежавани от холдинга 48 дяла с номинал 100 лева за сума в размер на 4 800 лева.