Промяна в името на дъщерното дружество „Петромел 1" ООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг" АД уведомява, че в Търговския регистър е вписана промяната на името на „Петромел 1" ООД с ЕИК 111540397. Фирмата, под която дружеството ще извършва дейност е с наименование „ЮЛИ 2020" ООД.